[ « wstecz ]
[ strona główna ]
    [ dalej » ]   
    KONTAKT adresy i telefony


 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
ul. Poniatowskiego 1

tel./fax. :
77 436 36 17

Kierownik działu windykacji i biura obsługi klienta

tel. : 77 436 36 17
wew. 33

Windykacja

tel. : 77 436 36 17
wew. 37

Biuro Obsługi Klienta
(warunki przyłączenia do sieci wodoc. i kanal.) i Specjalista ds. bhp

tel. : 77 436 36 17
wew. 34

Dział Wykonawstwa

tel. : 77 436 36 17
wew. 35 i wew. 36

Zaopatrzenie

tel. : 77 436 36 17
wew. 38

Stacja Uzdatniania Wody - Operatorzy

tel. : 77 436 36 17
wew. 32
lub
tel. : 436 27 55Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Pompownia Wody
ul. Prężyńska 30

tel. : 77 436 25 56

Pogotowie Wodociągowe

tel. : 994Ujęcie i pompownia wody w Szybowicach

tel. : 77 436 67 78

do godz. 8:00

Konserwatorzy ujęcia i pompowni wody w Szybowicach

tel. : 77 436 08 38

po godz. 8:00

Sieć wodociągowa i pompowania wody w Moszczance

tel. : 77 436 06 63

Konserwator sieci wodociągowej i pompowni wody w Moszczance

tel. : 77 436 06 63

Sieć wodociągowa w Piorunkowicach

tel. : 604 409 403

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Oczyszczalnia ścieków
ul. Poniatowskiego 7

tel./fax.: 77 436 27 30 lub
lub

tel.: 77 406 71 60

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki

tel. : 77 436 27 30
wew. 20

Dyrektor Techniczny

tel. : 77 436 27 30
wew. 27

Dyrektor finansowy

tel. : 77 436 27 30
wew. 25
lub
77 406 71 61

Kierownik działu sieci

tel. : 77 436 27 30
wew. 21

Mistrz sieci

tel. : 77 436 27 30
wew. 23

Dział sieci

tel. : 77 436 27 30
wew. 24

Laboratorium

tel. : 77 436 27 30
wew. 29

Kadry / Sekretariat

tel. : 77 436 27 30
wew. 26
lub
77 406 71 60
wew. 26

Księgowość

tel. : 77 436 27 30
wew. 28
lub
tel. : 77 406 71 60
wew. 28

Dyspozytornia (operatorzy)

tel. : 77 436 27 30
wew. 22

Operatorzy oczyszczalni ścieków

tel. : 77 436 27 30
wew. 11


Dodatkowe numery:

  1. Pogotowie wodne: 603 793 655, 994, 77 436 97 07
  2. Adres mailowy: biuro@zwikprudnik.pl

 Drukuj  

 
ZWiK Prudnik 2018