ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

ZWiK w Prudniku

Charakterystyka obiektów ciągu osadowego

 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

 Komory zagęszczania osadu

 Komory wysokiego składowania

 Stacja odwadniania osadów