[ « wstecz ]
[ strona główna ]
    [ dalej » ]   
    CIEKAWOSTKI


Kanalizacja na zewnątrz budynku
Przy wykonywaniu kanalizacji zewnętrznej ważne jest przestrzeganie zalecanych głębokości ułożenia rur kanalizacyjnych (są one różne w zależności od regionu kraju i głębokości przemarzania gruntu).

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.pl

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym
Czy w przydomowych oczyszczalniach ścieków, zamiast drenażu rozsączającego można stosować filtr piaskowy? Czy jego skuteczność będzie taka sama?

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.pl

Oczyszczalnie z filtrem gruntowo-roślinnym
Filtry gruntowo-roślinne zbudowane są podobnie jak filtry piaskowe, ale ich powierzchnia obsadzona jest roślinnością (najczęściej trzciną).

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.pl

Minimalne średnice przewodów kanalizacyjnych
Minimalne średnice przewodów kanalizacyjnych dla różnych przyborów sanitarnych

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.pl

Co to jest przykanalik?
Przewód odprowadzający ścieki od granicy nieruchomości do kanału ulicznego zwany jest przykanalikiem.

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.pl

Wskaźniki zanieczyszczeń w nieoczyszczonych ściekach
Od związków chemicznych zawartych w ściekach zależy sposób ich oczyszczania. Warto wiedzieć, jakie ścieki produkujemy...

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.pl

O oczyszczalni trzcinowej
Trzcina lepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych.

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.pl

Oczyszczalnie z osadem czynnym
Organizmy odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków nie zasiedlają konkretnych powierzchni, ale swobodnie unoszą się w intensywnie napowietrzanej toni.

[ wiecej ]
Źródło: www.muratordom.plDrukuj  

 
ZWiK Prudnik 2018