ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Informacje

Poniżej znajdują się informacje, dotyczące sposobu postępowania przy wykonawstwie: robót instalacyjno-montażowych w branży wodno-kanalizacyjnej, wynajmu sprzętu, dowożenia ścieków do punktu zlewnego. Oprócz podstawowych informacji dla naszych klientów dołączyliśmy formularze niezbędne przy realizacji zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku. Mamy nadzieję, że informacje tutaj zamieszczone ułatwią i usprawnią naszym klientom realizację planowanych przedsięwzięć.
 

 Zlecenie wykonania usług na roboty instalacyjno-montażowe

 Zlecenie wykonania usług sprzętem specjalistycznym

 Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 Co zrobić gdy...