[ « wstecz ]
[ strona główna ]
    [ dalej » ]   
    LABORATORIUM


Laboratorium

Tomasz Owsiak
Kierownik Laboratorium.

Dział Laboratorium zajmuje się poborem oraz badaniami fizykochemicznymi próbek wody i ścieków w dobrze wyposażonej pracowni zapewniającej uzyskiwanie wysokiej dokładności wyników.

Laboratorium funkcjonuje w oparciu o udokumentowany system jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. W celu potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium regularnie uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości, gdzie uzyskuje zadowalające wyniki.

Głównymi zadaniami działu jest kontrola jakości ujmowanej i dostarczanej do odbiorców wody, kontrola jakości pracy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz jakowi ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Kontrola jakości wody realizowana jest na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia i opartego na nim harmonogramie uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Dział prowadzi bieżące analizy ścieków dopływających i wypływających z oczyszczalni ścieków w celu utrzymania prawidłowego procesy oczyszczania ścieków.

WODA

ŚCIEKI




Drukuj  

 
ZWiK Prudnik 2018