[ « wstecz ]
[ strona główna ]
    [ dalej » ]   
    OGŁOSZENIA


Zarządzenie nr 13/07/2007

Dyrektora
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o.

dot.: wprowadzenia cennika opłat za wykonane usługi zewnętrzne.

 

§  1

 1. Niniejszym z dniem 15.07.2007 r. wprowadza się następujące stawki godziny kosztorysowej:
1. w produkcji podstawowej i pomocniczej 31,00 zł/h,
2. pracownika inżynieryjno-technicznego za wykonanie usług technicznych    36,00 zł/h.

  W/w stawki należy stosować bez doliczania zysku.

 1. Jednocześnie traci moc Zarządzenie Dyrektora nr 05/03/2005 z dnia  31.03. 2005  r.

 

§  2

W uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Zarządem Spółki, wysokość stawek określonych w § 1, punkt 1 dla celów przetargowych lub negocjacyjnych może być zmniejszona, poprzez obniżenie narzutu zysku.

 

Otrzymują:

 • K,
 • T,
 • TE,
 • TO,
 • DR,
 • DL,
 • a/a

 Drukuj  

 
ZWiK Prudnik 2018