ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

 Parametry technologiczne oczyszczalni

 Kontrola procesu osadu czynnego

 Bakterie nitkowate

 Uwaga na stopień recyrkulacji

 Osad czynny w pigułce

 Ciekawostki

Kącik eksploratora

Na skróty

 Opis procesu oczyszczania ścieków

 PWO (przyrodnicze wykorzystanie osadów)

 Odzysk, czyli gospodarka osadami ściekowymi

 Zima 1996 - 1997

 Powódź 1997

 Parametry wody

 Analizy fizyko - chemiczne ścieków

 Ciekawostki wyszukane w sieci i nie tylko :)

Polecamy

  • zaopatrzenie w wodę

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  • wywóz nieczystości płynnych

  • usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi SCK-3z i SW-21

  • projektowanie oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • usługi transportowe sprzętem budowlanym

  • doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gospodarki wodno ściekowej

  • usługi warsztatowe

  • usługi laboratoryjne (badania wody i ścieków)

Zakres usług

Zamówienia publiczne

13 kwietnia 2021
 Ogłoszenie o naborze  Informacja o wynikach
31 marca 2021
1.  Prudnik, ul. Prężyńska 2.  Prudnik, ul. Asnyka
19 lutego 2021
 Prudnik, ul. Prężyńska  Prudnik, ul. Rynek  Prudnik, ul. Poniatowskiego  Prężynka  Niemysłowice  Obszarowa ocena przydatności wody do spożycia - Prudnik
13 października 2020
 Ogłoszenie o naborze  Informacja o wynikach

Ogłoszenia o najnowszych taryfach dostępne tutaj

Ogłoszenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
 

ZWiK w Prudniku