[ « wstecz ]
[ strona główna ]
    [ dalej » ]   
    WYDARZENIA

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej firmie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. Po długich przygotowaniach w listopadzie 2009 Zarząd Spółki zgłosił do certyfikacji system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008 "Systemy zarządzania jakościa. Wymagania" w niektórych obszarach prowadzonej działalności. Audit certyfikacyjny w grudniu ubiegłego roku przeprowadzili auditorzy TÜV Süd . Wobec pozytywnego wyniku auditu wnioskowali oni o przyznanie certyfikatu potwierdzającego zdolność naszego Zakładu do spełniania wymogów jakie w/w norma stawia organizacjom. Po sprawdzeniu raportu z auditu TÜV Süd Managment Service GmbH potwierdziło certyfikatem wydanym w Monachium 29 stycznia , że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku wdrożyło i stosuje system zarządzana jakością w zakresie oczyszczania ścieków oraz poboru i prowadzenia analiz fizykochemicznch wody i ścieków.


Drukuj  

 
ZWiK Prudnik 2018