ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Charakterystyka obiektów ciągu ściekowego

 Komora wlotowa z przelewem awaryjnym

 Pompownia wstępna

 Budynek hali krat

 Piaskownik poziomy

 Obiekt pomiarowy Nr 1 i 2.

 Komory napowietrzania

 Budynek stacji dmuchaw

 Osadniki wtórne Nr 1 i 2.

 Punkt zlewny ścieków