ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)

Ogłoszenia:

Dialog społeczny
Wspieramy prudnicki sport

 

Pomagamy i uczestniczymy w życiu lokalnego społeczeństwa. Wspieramy takie organizacje i inicjatywy jak:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej

 • CARITAS Parafii św. Michała Archanioła w Prudniku

 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 • Referat Misyjny Księży Werbistów

 • Akcja letnia 2010 dla dzieci wiejskich pozostających w miejscu zamieszkania (2010 Łąka Pr, Czyżowice, Szybowice, 2011 Czyżowice)

 • Zarząd Miejsko Gminny w Prudniku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

 • OSP Moszczanka

 • OSP Prężynka

 • Organizacja Dożynek Wiejskich, Gminnych, Gminno - Powiatowych

 • Międzynarodowy Festiwal Jazzowy

 • Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka - Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej

 • Dni Prudnika (POK)

 • "Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku"

 • Stowarzyszenie Zwykłe „DIANA”, Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku - odtworzenie pomnika i uroczyste odsłonięcie

 • Klub Sportowy Pogoń Prudnik sekcja koszykówki

 • KS OBUWNIK

 • Podokręg Związku Piłki Nożnej w Prudniku

 • MKS Meble - Pogoń Prudnik

 • PSP nr 4 w Prudniku - Wsparcie finansowe Międzynarodowego Turnieju w Unihokeju "Liga Unihokeja Euroregionu Pradziad”

 • Radę Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku - Organizacja warsztatów przyrodniczo - ekologicznych „Zielonej Szkoły"

 • Polski Związek Niewidomych

 • Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

 • Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

 • TEATR ZA JEDEN UŚMIECH - Dofinansowanie przedstawienia dla małych pacjentów Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

 

Prowadzimy aktywną współpracę ze związkami zawodowymi, czynnikami społecznymi na poziomie zakładowym jak również dialog ze strukturami regionalnymi Ponadto prowadzimy działalność edukacyjną - współpraca z Prudnickim Ośrodkiem Kultury, przyjmujemy wycieczki szkolne, umożliwiamy odbycie staży i praktyk dla studentów oraz uczniów i słuchaczy szkół średnich.