ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Co zrobić gdy...

AWARIA W PRUDNIKU LUB PIORUNKOWICACH:
Należy skontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Wykonawstwa, dzwoniąc pod numer telefonu: 436 36 17 wew. 35 (do godziny 15:00). Po godzinie 15:00 dzwonić do pompowni wody przy ul. Prążyńskiej 30 pod numer: 436 25 56, ujęcia i pompowni wody przy ul. Poniatowskiego 1 pod numer: 436 27 55 lub tel.kom.: 603 793 655 lub 994.

AWARIA W ŁĄCE PRUDNICKIEJ LUB MOSZCZANCE:
Do godziny 15:00 należy skontaktować się z konserwatorem sieci wodociągowej i pompowni wody w Moszcance dzwoniąc pod numer: 436 06 63. Po godzinie 15:00 dzwonić do pompowni wody przy ul. Prążyńskiej 30 pod numer: 436 25 56, ujęcia i pompowni wody przy ul. Poniatowskiego 1 w Prudniku pod numer: 436 27 55 lub tel. kom.: 603 793 655 lub 994.

AWARIA W SZYBOWICACH, MIESZKOWICACH, NIEMYSŁOWICACH LUB RUDZICZCE:
Do godziny 8:00 należy skontaktować się z konserwatorem sieci wodociągowej i pompowni wody w Szybowicach dzwoniąc pod numer: 436 67 78. Po godzinie 8:00 dzwonić do konserwatora pod numer: 436 08 38. Po godzinie 15:00 dzwonić do pompowni wody przy ul. Prążyńskiej 30 pod numer: 436 25 56, ujęcia i pompowni wody przy ul. Poniatowskiego 1 pod numer: 436 27 55 lub tel. kom.: 603 793 655 lub 994.

AWARIA W PRĘŻYNCE LUB CZYŻOWICACH:
Do godziny 15:00 należy skontaktować się z konserwatorem sieci wodociągowej i pompowni wody w Prężynce dzwoniąc pod numer: 437 62 60. Po godzinie 15:00 dzwonić do pompowni wody przy ul. Prążyńskiej 30 pod numer: 436 25 56, ujęcia i pompowni wody przy ul. Poniatowskiego 1 pod numer: 436 27 55 lub tel. kom.: 603 793 655 lub 994.

  zauważysz wyciek wody na zewnętrznej sieci wodociągowej?

Nie dzwoń do nas!

Należy skontaktować się z pogotowiem instalacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku pod numerem telefonu: 436 16 40 i 436 28 81 albo Zakładu Budynków Komunalnych w Prudniku pod numerem: 436 38 84.

  zauważysz wyciek wody na wewnętrznej (domowej) instalacji wodociągowej?

Należy skontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Wykonawstwa pod numerem telefonu: 436 36 17 wew. 35.

  masz niesprawny wodomierz?

Należy skontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Wykonawstwa pod numerem telefonu: 436 36 17 wew. 35 lub z Działem Techniczno-Produkcyjnym pod numerem: 436 25 56.

  stwierdzisz niskie ciśnienie lub całkowity brak wody w mieszkaniu?

Należy skontaktować się z Działem Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków pod numerem telefonu: 436 27 30 wew. 23.

  stwierdzisz niedrożność sieci kanalizacyjnej?

Nie dzwoń do nas!

Należy skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Prudniku pod numerem telefonu: 436 31 73 lub Strażą Miejską pod numerem: 436 66 78.

  zauważysz nieczystości płynne w rzece?

  chcesz wynająć sprzęt (koparka, samochód specjalny SC-21 i SW-21, ciągnik)?

Należy skontaktować się z Działem Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków pod numerem telefonu: 436 27 30 wew. 23.

  chcesz wywieźć nieczystości płynne ze szczelnych zbiorników wybieralnych pojazdem o pojemności 6000 litrów?

  chcesz uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

  zamierzasz wykonać podłączenie budynku do sieci wod-kan?

Należy skontaktować się z Działem Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków pod numerem telefonu: 436 27 30 wew. 29.

  chcesz zbadać jakość wody lub ścieków?

Należy skontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Wykonawstwa pod numerem telefonu: 436 36 17 wew. 35 lub z Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków pod numerem: 436 27 30 wew. 23.

  chcesz odprowadzić wodę z zalanego wykopu?