ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Inwestycje

Inwestycje prowadzone przez Spółkę wynikają z "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" uchwalonego przez Radę Miejską na lata 2010-2013 oraz z bieżących potrzeb Gminy Prudnik.

  1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013

  2. Urządzenia wodociągowe

  3. Urządzenia kanalizacyjne

  4. Pozostałe inwestycje

  5. Ogółem