ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Maszyny i urządzenia technologiczne zamontowane na oczyszczalni ścieków

 Pompy ślimakowe

 Kraty mechaniczne schodkowe

 Przenośnik ślimakowy

 Podajnik hydrauliczny

 Zgarniacz piasku

 Pompy do usuwania piasku z piaskownika i osadu pływającego

 Urządzenie maszynowe do wybierania piasku

 Dmuchawy

 Instalacja napowietrzająca

 Zasuwa regulacyjna SISTAG

 Reduktor ciśnienia DIVAL

 Mieszadła

 Zgarniacze osadów

 Pompy do osadu recyrkulowanego

 Pompy do osadu nadmiernego i zagęszczonego

 Mieszadła zagęszczaczy

 Kompresory

 Pompy odwadniające

 Stacja odwadniania osadu

 Przepustnica z napędem elektromechanicznym MODACT MO

 Zasuwa z napędem elektromechanicznym NWA-78, NWA-100

 Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa z napędem ręcznym DN 400

 Pompa dozująca BL - 20