ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Mikrokomputerowy system rejestracji danych i sterowania

Zadania i funkcje MSRDiS

Podstawowym zadaniem MSRDiS jest zbieranie i przesyłanie informacji z poziomu obiektu o pracy i stanach poszczególnych elementów wykonawczych (napędy, pompy, zasuwy, itp.) oraz wielkości parametrów mierzonych (tj. przepływy chwilowe i dobowe, temperatura ścieków, zawartość tlenu, pH, poziomy w czerpniach itp.) do Centrum Dyspozytorskiego znajdującego się w budynku administracyjnym. Przesłane tu dane analogowe i cyfrowe są przetwarzane i wyświetlane na ekranach monitorów i makiecie synoptycznej. Z dyspozytorni wysyłane są sygnały sterujące wybranymi elementami wykonawczymi (pompy, zasuwy).

W skład mikrokomputerowego systemu rejestracji danych i sterowania wchodzi:

  • komputer nadrzędny (serwer) w ilości 1 szt.

  • pomocnicza stacja operatorska w ilości 1 szt.

  • sterowniki lokalne w ilości 6 szt.


Sterowniki lokalne

Każdy ze sterowników lokalnych ma określone zadania polegające przede wszystkim na zbieraniu informacji i sterowaniu poszczególnymi urządzeniami w danym obiekcie technologicznym.
 


Schemat rozmieszczenia sterowników lokalnych MSRDiS.
 

Sterownik Lokalny DX_6. Centrala Dyspozytorska

Sterownik lokalny DX_6 steruje praca tablicy synoptycznej znajdującą się w Centrum Dyspozytorskim oczyszczalni ścieków. Pracuje w sieci sterowników lokalnych jako master natomiast w komunikacji z komputerem centralnym jako slave. Taka konfiguracja jest możliwa dzięki wyposażeniu sterownika w moduł komunikacyjny 6COMM posiadający dwa porty transmisji szeregowej. Sterownik DX_6 odczytuje stany wejść dwustanowych oraz dane z wejść analogowych sterowników DX_1 - DX_5 i na ich podstawie odpowiednio steruje tablicą synoptyczną poprzez swoje wejścia cyfrowe i analogowe. Na wejściach cyfrowych 1-174 podłączone są lampki sygnalizacyjne LED natomiast na wejściach 191,192 podłączone są urządzenia alarmu świetlnego i dźwiękowego.

Centrala Dyspozytorska składa się z dwóch komputerów Hawlett-Packart typ VE 486/66. Komputer główny połączony jest poprzez port szeregowy COM1 do portu nr 1 procesora komunikacyjnego 6COMM sterownika DX_6 łączem transmisji szeregowej w standardzie RS 232. Natomiast komputery komunikują się między sobą łączem szybkiej transmisji w standardzie Ethernet na kablu współosiowym RG 58 z protokołem komunikacyjnym NETDDE. Komunikacja między komputerem centralnym, a sterownikiem DX_6 zrealizowana jest na łączu RS 232, a między sterownikiem DX_6 i pozostałymi sterownikami na łączu RS 485.

Uwaga!
System transmisji danych zabezpieczony jest ochronnikami przepięciowymi typ V6 (SD 15-V11/15). Na lewym boku tablicy synoptycznej znajduje się przycisk S1 i łączniki S2, S3 służące do ręcznego wymuszania stanów tablicy synoptycznej:

  • S1 kasowanie alarmu dźwiękowego,

  • S2 test tablicy synoptycznej,

  • S3 wyłączenie alarmu dźwiękowego.


Wszystkie sterowniki lokalne do DX_1 do DX_6 oraz stacje operatorskie podłączone są do układu podtrzymania zasilania bateryjnego (awaryjnego) UPS.
 


Centrum Dyspozytorskie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku