ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Parametry ścieków

Parametry ścieków uzyskane na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku w I półroczu 2008r.: pobierz plik