ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

 Parametry technologiczne oczyszczalni

 Kontrola procesu osadu czynnego

 Bakterie nitkowate

 Uwaga na stopień recyrkulacji

 Osad czynny w pigułce

 Ciekawostki

Kącik eksploratora

Na skróty

 Opis procesu oczyszczania ścieków

 PWO (przyrodnicze wykorzystanie osadów)

 Odzysk, czyli gospodarka osadami ściekowymi

 Zima 1996 - 1997

 Powódź 1997

 Parametry wody

 Analizy fizyko - chemiczne ścieków

 Ciekawostki wyszukane w sieci i nie tylko :)

Polecamy

  • zaopatrzenie w wodę

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  • wywóz nieczystości płynnych

  • usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi SCK-3z i SW-21

  • projektowanie oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • usługi transportowe sprzętem budowlanym

  • doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gospodarki wodno ściekowej

  • usługi warsztatowe

  • usługi laboratoryjne (badania wody i ścieków)

Zakres usług

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o najnowszych taryfach dostępne tutaj

Ogłoszenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.