ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Uzyskanie tego dokumentu jest niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu jego otrzymania należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poniatowskiego 1 stosowny wniosek, którego wzór można pobrać poniżej.
 

 Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej w Prężynce

 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością