ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

W styczniu 1997 roku tereny Prudnika nawiedziły obfite opady śniegu i niskie temperatury sięgające minus 32 o C. Na zdjęciu przedstawiona jest komora osadu czynnego nr 1 z wypiętrzeniami kożucha osadu pływającego w komorze przy temperaturze powietrza minus 32 oC. Zwiększenie przepływu ścieków w tej komorze spowodowało rozpuszczenie i "zniknięcie tych wypiętrzeń". Obiekty oczyszczalni ścieków w takich temperaturach funkcjonowały bezawaryjnie. Nie zanotowano zamarznięć na obiektach i urządzeniach ciągu ściekowego i osadowego.
 


Komory napowietrzania osadu czynnego - kożuch osadu czynnego, zimą, w temperaturze 32 oC poniżej zera.

Zima 1996 - 1997