ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Zlecenie wykonania usług na roboty instalacyjno-montażowe

Zgodnie z zakresem usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku oferujemy wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami, specjalizując się w wykonywaniu tych robót w trudnych warunkach miejskich i wiejskich.Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych przez nas robót, krótki czas realizacji oraz konkurencyjne ceny.

Warunkiem realizacji wyżej wymienionych robót jest skierowanie na nasz adres zlecenia z załączoną i uzgodnioną w ZWiK Prudnik dokumentacją projektową na określony zakres robót (np. sieć wod-kan, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne i inne).Zlecenie należy dostarczyć do Działu Sieci Wodociągowej i Wykonawstwa.
 

 Zlecenie wykonania robót