ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Zlecenie wykonania usług sprzętem specjalistycznym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku jest w posiadaniu specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wykonywanie robót: ziemnych, transportowych, z użyciem sprzętu do czyszczenia kanalizacji tj. samochodami specjalistycznymi SC-21 i SW-21 i innych. Wykaz jednostek sprzętowych wraz z obowiązującymi cenami znajduje się w dziale Ceny.

Wyszczególniony sprzęt obsługiwany jest przez doświadczonych operatorów z długoletnim stażem pracy w branży wodno-kanalizacyjnej.

Warunkiem wynajęcia oferowanego sprzętu jest skierowanie odpowiedniego zlecenia w Dziale Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w zakresie oczyszczania kanalizacji i urządzeń kanalizacyjnych lub w Dziale Utrzymania Ruchu w zakresie pozostałego sprzętu.
 

 Zlecenie wynajęcia sprzętu