ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Obowiązuje od 01.01.2009r.

 

Parametr Procedura lub norma badawcza Jednostki Cena (netto)
Amoniak PN-ISO 7150-1:2002 mgNH4+/dm3 mgN/dm3 14
Azotany PN-C-04576-08:1982 PB - 06 mg NO3-/dm3 mgN/dm3 14
Azotyny PN-EN 26777:1999 mg NO2-/dm3 mgN/dm3 14
Azot Kjeldahla PN-EN 25663:2001 mgN/dm3 30
Azot ogólny PB - 03 PB - 11 mgN/dm3 43
Barwa PN-EN ISO 7887:2002 mg Pt/ dm3 5
BZT5 PN-EN 1899-1 PB - 02 mgO2/dm3 30
Chlorki PN-ISO 9297:1994 mgCl-/dm3 10
Chlor wolny PB-07 mg Cl2/dm3 10
ChZTCr PN-ISO 15705:2005 mgO2/dm3 35
Fosforany PN-EN ISO 6878:2006 mg P/dm3 20
Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 mg P/dm3 30
Mangan PB-08 mg Mn /dm3 20
Magnez PB-05 mg/dm3 15
f4f2fc PN-EN ISO 7027:2003 FNU 6
pH PN-90/C04540.01:1990 - 6
Polifosforany PB-12 mg P/dm3 20
Przewodność PN-EN 27888:1999 ľS/cm 10
Siarczany PN-ISO 9280:2002 PB - 13 mg SO4-2/dm3 27
Siarczki PB-09 mg S-2/dm3 27
Sucha pozostałość PN-EN 12880:2004 % 27
Tlen rozpuszczony PB-04 mgO2/dm3 25
Twardość ogólna PN-C/04-554-4:1999 mg CaCO3/dm3 20
Wapń PN-ISO 6058 mg/dm3 15
Wapń i Magnez PN-ISO 6059 mg/dm3 20
Zapach PB - 01 - 4
Zawiesina ogólna PN-EN 972:2005 mg/dm3 40
Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 mg Fe /dm3 20
Indeks obj. osadu PB-10 - 22

Cennik badań laboratoryjnych