ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Na skróty

  • zaopatrzenie w wodę

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  • wywóz nieczystości płynnych

  • usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi SCK-3z i SW-21

  • projektowanie oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • usługi transportowe sprzętem budowlanym

  • doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gospodarki wodno ściekowej

  • usługi warsztatowe

  • usługi laboratoryjne (badania wody i ścieków)

Zakres usług

Zamówienia publiczne

13 kwietnia 2021
 Ogłoszenie o naborze  Informacja o wynikach
31 marca 2021
1.  Prudnik, ul. Prężyńska 2.  Prudnik, ul. Asnyka
19 lutego 2021
 Prudnik, ul. Prężyńska  Prudnik, ul. Rynek  Prudnik, ul. Poniatowskiego  Prężynka  Niemysłowice  Obszarowa ocena przydatności wody do spożycia - Prudnik
13 października 2020
 Ogłoszenie o naborze  Informacja o wynikach

Ogłoszenia o najnowszych taryfach dostępne tutaj

Ogłoszenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
 

ZWiK w Prudniku

Dziękuję osobom, które nominowały mnie do konkursy Osobowość Roku 2020 za to, że dostrzegły pracę całego zespołu ZWiK Prudnik, którego bywam "twarzą".  "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (p Łk 17, 10b), proszę osoby, które są życzliwe Spółce, którą reprezentuję lub mnie osobiście o skierowanie energii, czasu (i środków) na pomoc komuś, kto tego w obecnej chwili potrzebuje najbardziej  i nie głosowanie na mnie.
 
Z wyrazami szacunku
Paweł Kawecki
 

Podziękowania za nominację