ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Zarząd zakładu

Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Kawecki


Ukończył:

 • Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Magisterskie Studia Menedżerskie - Executive MBA (2018)
 • Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu "Studia Menedżerskie" (2016)
 • Studia Podyplomowe Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny "Zarządzanie jakością" (2007)
 • Studia Podyplomowe Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny "Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym" (2006)
 • Studia podyplomowe Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska "Technologia Wód, Ścieków i Odpadów" (1998)
 • Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w specjalności Technologia Chemiczna w 1996 roku

 

Certyfikaty TÜV Rheinland : Pełnomocnik Jakości, Menadżer Jakości. W zakładzie pracuje od 1996 roku.

p.o. Dyrektora Finansowego

mgr Elżbieta Wolak


Ukończyła:

 • 2000 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wydział Ekonomiczny
 • 2002 - Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • 2006 - Ukończony kurs księgowości - Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Opolu
 • 2016 - Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu w zakresie: rachunkowość
 • 2018 - MDDP Akademia Biznesu - ukończony kurs Akademia głównego księgowego - certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównego księgowego z egzaminem na Głównego Księgowego oraz certyfikatem kwalifikacji zawodowych
 • 2020 - Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, w zakresie Analiza i Sprawozdawczość finansowa

 

Certyfikaty:

z tyt. podatków w szczególności podatku VAT (2007 - 2017 r.)Certyfikat kwalifikacji zawodowych - kod zawodu : 121101

Pracuje w zakładzie od października 2000 r., w dziale księgowości od 2006 r., na stanowisku: Kierownik działu finansowo-księgowego od maja 2017 r.

Dyrektor Techniczny

mgr Adam Szczepański


Ukończył:

 • Studia Podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe" (2019)
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Inżynierii Środowiska o specjalności Inżynieria procesowa w ochronie środowiska (2004)

 

Certyfikaty:

Lean Foundation
Praktyczna znajomość metod Lean Management
ISOQAR Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

W zakładzie pracuje od 1996 roku.