ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Dział Finansowo - Księgowy

p.o. Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

mgr Monika Chrzanowska


Ukończyła:

 • Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o specjalności bankowość (2016)
 • Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o specjalności analityk finansowy (2018)
 • Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu "Księgowosc i płace w przedsiębiorstwie" (2019)
 • Kurs "Kadry i płace od podstaw" w Instytucie Szkolenia Ekonomiczno - Prawnego w Opolu (2019)


W zakładzie od 2019 roku. 

Dział Finansowo - Księgowy zajmuje się prowadzeniem księgowości i finansów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, a w szczególności:

 • rozliczeń w zakresie produkcji wody i oczyszczania ścieków;

 • ewidencji materiałów i urządzeń;

 • kosztów eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

 • kosztów eksploatacji obiektów usytuowanych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

 • kosztów eksploatacji obiektów produkcji wody i oczyszczania ścieków;

 • planowania kosztów remontów i inwestycji;

 • kalkulacji kosztów w zakresie produkcji wody i oczyszczania ścieków;

 • rachunkowości, rachuby i płac;

 • kalkulacji jednostkowej ceny wody i ceny oczyszczania ścieków;

 • przygotowań wniosków kredytowych i ich realizacji;

 • sporządzaniem bilansów;

 • oraz wieloma innymi sprawami w zależności od potrzeb zakładu.

Kierownik Działu Windykacji

mgr inż. Bogusław Wołczyk


Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w specjalności Ochrona Środowiska w 1984 roku.

W zakładzie pracuje od 1996 roku.

W dziale tym można wyróżnić Windykację, która zajmuje się między innymi:

 • prowadzeniem rozliczeń w zakresie sprzedaży wody mieszkańcom Miasta i Gminy Prudnik;

 • prowadzeniem rozliczeń w sprzedaży usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków;

 • sprzedażą wody dla gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych;

 • sprzedażą usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych;

 • sprzedażą usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków dowożonych do stacji zlewczej;

 • rejestracją bieżących odczytów urządzeń pomiarowych zamontowanych na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej;

 • opracowywaniem miesięcznych meldunków w zakresie sprzedaży usług z tytułu dostawy wody i oczyszczania ścieków;

 • egzekucją należności z tytułu sprzedaży wody i sprzedaży usług kanalizacyjnych;

 • planowaniem kosztów sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków;

 • kontrolą urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;