ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Numer ogłoszenia: 06/04/05/2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych PS1 w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie Przepompowni ścieków PS1 oraz Stacji Uzdatniania Wody Szybowice w systemy podtrzymania zasilania energetycznego

03 maja 2020