ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

ZWiK w Prudniku

Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, obiektów kanalizacyjnych oraz usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych

02 lipca 2020