Procedura postępowania w zakresie kompleksowego czyszczenia lub doraźnego udrażniania kanalizacji, inspekcji TV kanalizacji, lokalizacji nieszczelności kanalizacji sprzętem do zadymiania:

  1. Telefoniczne lub pisemne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi do ZWiK Prudnik: tel. 77 436-27-30 lub e-mail biuro@zwikprudnik.pl

  2. Telefoniczne uzgodnienie terminu realizacji usługi z przedstawicielem działu sieci

  3. Wykonanie usługi u klienta (w przypadku umówienia się na usługę telefonicznie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia klient zobowiązany jest wypełnić pisemne  zlecenie wykonania usługi. Druk można również pobrać od przedstawiciela / pracownika ZWiK Prudnik sp. z o.o.

  4. Po zakończeniu realizacji usługi podpisanie u przedstawiciela/pracownika ZWiK Prudnik sp. z o.o. protokołu potwierdzającego wykonanie zlecenia

  5. Wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę z terminem płatności 14 dni.

 

Czyszczenie kanalizacji

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022