ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Pogotowie WOD – KAN
 994
 77-436-27-30
 603-793-655

 

 

ZWiK Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
 
  77-436-36-17  
 77-436-27-55  
Kierownik działu windykacji i biura obsługi klienta wew. 33
Dział windykacji wew. 31 lub 37
Jednostka Realizująca Projekt
– wydawanie warunków przyłączenia do sieci wod. i kan.
wew. 34
Dział wykonawstwa wew. 35 lub 38

 

 

ZWiK Prudnik
ul. Poniatowskiego 7 – Oczyszczalnia Ścieków
 
  77-436-27-30  
 77-406-71-60  
 994  
Prezes Zarządu wew. 20
Dyrektor Techniczny wew. 27
Dyrektor Finansowy wew. 25
Kierownik działu sieci wew. 21
Mistrz działu sieci ds. oczyszczania ścieków wew. 23
Mistrz ds. produkcji wody, działa sieci wew. 24
Laboratorium wew. 29
Kadry / Sekretariat wew. 26
Księgowość wew. 28
Dyspozytornia wew. 22
Szatnia wew. 12

 

 

Inspektor Ochrony Danych  
Jacek Kaflowski iod@zwikprudnik.pl

Wykaz nr telefonów ZWiK Prudnik

Adres

ZWiK Prudnik

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik


tel./fax. (0-77) 436 36 17
(0-77) 436 27 30


e-mail: biuro@zwikprudnik.pl