Wszelkie działania związane z realizacją procesu inwestycyjnego prowadzone są na wniosek osoby lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości lub jej prawnego pełnomocnika.

 1. Sprawdzenie możliwości przyłączenia do sieci wod/kan.

  1. Pobranie  wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Prężynki)

  2. Do wniosku należy dołączyć:

   1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny lub mapę sytuacyjną określające usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;

   2.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;

   3. upoważnienie Inwestora dla pełnomocnika.

  3. wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą tradycyjną. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 21 dni.

  4. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem JRP; numery telefonów: 77 4363617, 509 384 313.

 2. Opracowanie dokumentacji projektowej

  1. Zlecić opracowanie projektu przyłączy wod.-kan. ( Zlecenie na wykonanie robót/usługi) branżowej firmie projektowej.

  2. Upewnij się, że dysponujesz dokumentacją techniczną opracowaną na podstawie warunków technicznych i uzgodnioną w ZWiK Prudnik Sp. z o.o.

 

Przyłączenie do sieci wod-kan

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022