Wykonanie usług sprzętem

Procedura postępowania w zakresie wykonania usług sprzętem jakim dysponuje ZWiK Prudnik sp. z o.o.:

 1. Telefoniczne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi wraz z uzgodnieniem terminu jej realizacji: tel. 77 436-36-17

 2. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Klient zobowiązany jest wypełnić pisemne  zlecenie na wykonanie usługi.

 3. Wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę z terminem płatności 7 dni.

 

Wykonywane usługi sprzętem:

 • koparko ładowarką JCB 3CX i 4CX,

 • minikoparką JCB,

 • ciągnikami z przyczepą,

 • wyszukiwanie awarii na zewnętrznych sieciach wodociągowych,

 • badanie zagęszczenia gruntu,

 • wypompowanie wody np. ze studni, piwnicy,

 • zagęszczanie gruntu,

 • przecinanie asfaltu,

 • zgrzewanie rurociągów w sposób doczołowy (od DN80 do DN250) lub elektrooporowy (od DN25 do DN400),

 • wykonywanie przecisków pod rurociągi (od średnicy DN25 do średnicy DN160 i długości 15 m),

 • kraking sieci wodociągowych (od DN 80 do DN200).

 

Koparki i ciągniki
ładowarka JCB 200,00 zł/h
koparko-ładowarka JCB 3CX 195,00 zł/h
koparko-ładowarka JCB 4CX 210,00 zł/h
minikoparka JCB 100,00 zł/h
ciągnik rolniczy Zetor Major 155,00 zł/h
ciągnik rolniczy URSUS 4514 110,00 zł/h
ciągnik rolniczy URSUS 5714 140,00 zł/h
Sprzęt specjalny
korelator Mikro Corr (urządzenie do precyzyjnej lokalizacji wycieków) 192,00 zł/h
Logery 192,00 zł/h
Urządzenie do badania zagęszczenia gruntu (pomiar) 100 zł/pomiar
pompa wirnikowa APM –65 65,00 zł/h
pompa wirnikowa szlamowa 78,00 zł/h
agregat hydrauliczny 115,00 zł/h
zespół prądotwórczy, spalinowy 68,00 zł/h
zestaw do zamrażania rurociągów 66,00 zł/h
agregat wysokociśnieniowy KARCHER 54,00 zł/h
zagęszczarki gruntu 100,00 zł/h
przecinarka spalinowa 120,00 zł/h
wykrywacz metali, lokalizator kabli 48,00 zł/h
zagęszczarka płytowa 135,00 zł/h
Agregat SMG-75JC-S 180,00 zł/dobę
Agregat Honda EU 20 58,00 zł/h
Zgrzewarka elektrooporowa 55 zł/spoinę
Zgrzewarka doczołowa 60 zł/spoinę
Przecisk hydrauliczny HMP 200 B 150 zł/mb

 

 Cennik usług

 

Wykonanie usługi sprzętem specjalistycznym

Procedura postępowania w zakresie kompleksowego czyszczenia lub doraźnego udrażniania kanalizacji, inspekcji TV kanalizacji, lokalizacji nieszczelności kanalizacji sprzętem do zadymiania:

 1. Telefoniczne lub pisemne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi do ZWiK Prudnik: tel. 77 436-27-30 lub e-mail biuro@zwikprudnik.pl

 2. Telefoniczne uzgodnienie terminu realizacji usługi z przedstawicielem działu sieci

 3. Wykonanie usługi u klienta (w przypadku umówienia się na usługę telefonicznie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia klient zobowiązany jest wypełnić pisemne  zlecenie wykonania usługi. Druk można również pobrać od przedstawiciela/pracownika ZWiK Prudnik sp. z o.o.

 4. Po zakończeniu realizacji usługi podpisanie u przedstawiciela/pracownika ZWiK Prudnik sp. z o.o. protokołu potwierdzającego wykonanie zlecenia.

 5. Wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę z terminem płatności 14 dni.

 

Wykonywane usługi sprzętem:

 • Kamera inspekcyjna DREXL typ 600

 • Zadymiarka kanałowa G.DreXL Magnum 850

 • MAN SCK 3, KAISER - MORO

 • Samochód asenizacyjny MAN TGM 18.250

 

Sprzęt specjalistyczny
Kamera inspekcyjna DREXL typ 600 92,60/h
Zadymiarka kanałowa G.DreXL Magnum 850 92,60/h
Samochody specjalistyczne
MAN SCK 3, KAISER - MORO - na terenie gminy Prudnik 290,00 zł/h
MAN SCK 3, KAISER - MORO - poza terenem gminy Prudnik 290,00 zł/h + 4,90 zł/km
Samochód asenizacyjny MAN TGM 18.250 – opróżnianie obiektów budowlanych zalanych wodami innymi niż ścieki bytowe i transport na oczyszczalnię ścieków 18,00 zł/m3

 

 Cennik usług

 

Wykonanie usług sprzętem

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022