W przypadku gdy wykonawcą jest ZWiK Prudnik Sp. z o.o.

 1. Przedstawienie do wyceny uzgodnionego projektu na wykonanie przyłączy wod-kan.

 2. Ustalenie z pracownikiem wykonawstwa zakresu wykonywanych prac oraz przybliżonego terminu wykonania robót

 3. Wycena przez pracownika działu wykonawstwa kosztów realizacji zlecenia

 4. Akceptacja przez inwestora kosztów

 5. Złożenie zlecenia na wykonanie robót ( Zlecenie na wykonanie robót/usługi)

 6. Wykonanie robót budowlano-montażowych

 7. Przygotowanie przez pracownika działu wykonawstwa  protokołów odbioru technicznego przyłączy

 8. Wystawienie faktury za wykonane prace

 

W przypadku gdy wykonawcą jest podmiot zewnętrzny

 1. Roboty budowlano - montażowe mogą być realizowane wyłącznie przez firmy uprawnione do wykonywania prac w branży wodno-kanalizacyjnej.

 2. Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są jedynie przez pracowników działu wykonawstwa ZWiK Prudnik Sp. z o.o. po uprzednim uzgodnieniu terminu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

 3. Do inwestora należy zgłoszenie robót do odbioru pozwalające na ocenę należytego wykonania robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru.

 4. Pobierz formularz  protokołu odbioru technicznego przyłącza

 

Wykonanie przyłączy wod-kan

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022