Zawarcie umowy

 1. Pobierz:  wniosek o zawarcie umowy,

 2. Pobierz ewentualnie:

  1.  oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną,

  2.  wniosek o "podlicznik ogrodowy"

 3. Do wniosku należy dołączyć :

  1. inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego i (lub) przyłącza kanalizacji sanitarnej,

  2. tytuł prawny do nieruchomości (osoba fizyczna i przedsiębiorca). W przypadku przedsiębiorcy dołącz dodatkowo NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 4. W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku Spółka przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umowy (przy podpisywaniu umowy należy okazać się dowodem osobistym),

 5. Po zawarciu umowy zostaje uzgodniony termin montażu wodomierza i rozpoczęcie dostawy wody i (lub) odbioru ścieków.

Wnioski i formularze możesz również pobrać w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Poniatowskiego 1.

 

Zmiana strony umowy

 1. Pobierz:  wniosek o zawarcie umowy,

 2. Pobierz ewentualnie:

  1.  oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną,

  2.  wniosek o "podlicznik ogrodowy"

 3. Do wniosku należy dołączyć :

  1. tytuł prawny do nieruchomości (osoba fizyczna i przedsiębiorca) i dodatkowo NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (przedsiębiorca),

 4. W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku Spółka przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umowy (przy podpisywaniu umowy należy okazać się dowodem osobistym),

 

 

Zawarcie / zmiana umowy

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022