ZWiK Prudnik 2022

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

    

E-BOK

Taryfy

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik oraz Lubrza

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik oraz Lubrza (dot. miejscowości Prężynka)

 Decyzja - Wody Polskie

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
06.08.2021 – 05.08.2022 06.08.2022 – 05.08.2023 06.08.2023 – 05.08.2024
Grupa [1] cena wody (zł/m3) 4,5 4,58 4,68
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,7 7,7 7,7
Grupa [2] cena wody (zł/m3) 4,5 4,58 4,68
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,2 6,2 6,2
Grupa [3] cena wody (zł/m3) 4,5 4,58 4,68
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,7 7,7 7,7
Grupa [4] cena wody (zł/m3) 4,5 4,58 4,68
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,2 6,2 6,2

[1] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[2] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[3] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[4] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza, dla  których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
06.08.2021 – 05.08.2022 06.08.2022 – 05.08.2023 06.08.2023 – 05.08.2024
Grupa [1] cena ścieków (zł/m3) 7,77 7,96 8,29
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,4 4,4 4,4
Grupa [2] cena ścieków (zł/m3) 7,77 7,96 8,29
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,9 2,9 2,9

[1] - Odbiorcy usług, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[2] - Odbiorcy usług, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez ZWiK Prudnik Sp. z o.o.:

Wskaźniki Jedn. miary Stawki opłat za ładunek zanieczyszczeń (w złotych netto)
BZT5 zł/kg 3,50
CHZT cr zł/kg 1,90
Zawiesina ogólna zł/kg 0,5
Azot amonowy zł/kg 13,00
Fosfor ogólny zł/kg 10,20
Siarczany zł/kg 0,40
Siarczki zł/kg 6,20
Substancje ropopochodne zł/kg 45,40
Rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro zł/kg 130,00