Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik oraz Lubrza

 Pismo w sprawie wejścia taryfy od 08.04.2023r.

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
08.04.2023 – 07.04.2024 08.04.2024 – 07.04.2025 08.04.2025 – 07.04.2026
Grupa [1] cena wody (zł/m3) 5,24 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [2] cena wody (zł/m3) 5,24 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44
Grupa [3] cena wody (zł/m3) 5,24 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [4] cena wody (zł/m3) 5,25 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44
Grupa [5] cena wody (zł/m3) 5,36 5,50 5,61
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [6] cena wody (zł/m3) 5,35 5,50 5,61
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [7] cena wody (zł/m3) 5,35 5,50 5,61
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44
Grupa [8] cena wody (zł/m3) 5,35 5,49 5,60
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [9] cena wody (zł/m3) 5,36 5,51 5,62
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44

[1] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[2] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[3] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[4] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[5] - Woda pobrana do celów przeciwpożarowych

[6] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[7] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[8] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[9] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
08.04.2023 – 07.04.2024 08.04.2024 – 07.04.2025 08.04.2025 – 07.04.2026
Grupa [1] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 5,28 5,28 5,28
Grupa [2] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 3,48 3,48 3,48
Grupa [3] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 10,56 10,56 10,56
Grupa [4] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 8,76 8,76 8,76

[1] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[2] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[3] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[4] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

 

Taryfy

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022