Procedura postępowania w zakresie odbioru nieczystości ciekłych bytowych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Gminy Prudnik:

  • Prudnik, Chocim, Dębowiec, Wieszczyna, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Wierzbiec, Niemysłowice, Czyżowice, Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice, Piorunkowice

oraz n/w miejscowości położonych na terenie Gminy Lubrza:

  • Dytmarów, Jasiona, Krzyżkowice, Lubrza, Prężynka, Skrzypiec, Trzebina

 

  1. Telefoniczne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi wraz z uzgodnieniem terminu jej realizacji: tel. 77 436-27-30

  2. Wykonanie usługi u klienta (w przypadku umówienia się na usługę telefonicznie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia klient zobowiązany jest wypełnić pisemne  zlecenie wykonania usługi. Druk można również pobrać od przedstawiciela / pracownika ZWiK Prudnik sp. z o.o.

  3. Wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę z terminem płatności 14 dni.

 

Wywóz nieczystości ciekłych

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022