ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Na skróty

  • zaopatrzenie w wodę

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  • wywóz nieczystości płynnych

  • usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi SCK-3z i SW-21

  • projektowanie oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • usługi transportowe sprzętem budowlanym

  • doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gospodarki wodno ściekowej

  • usługi warsztatowe

  • usługi laboratoryjne (badania wody i ścieków)

Zakres usług

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o najnowszych taryfach dostępne tutaj

Ogłoszenia

ZWiK Prudnik

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 

Dziękuję osobom, które nominowały mnie do konkursy Osobowość Roku 2020 za to, że dostrzegły pracę całego zespołu ZWiK Prudnik, którego bywam "twarzą".  "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (p Łk 17, 10b), proszę osoby, które są życzliwe Spółce, którą reprezentuję lub mnie osobiście o skierowanie energii, czasu (i środków) na pomoc komuś, kto tego w obecnej chwili potrzebuje najbardziej  i nie głosowanie na mnie.
 
Z wyrazami szacunku
Paweł Kawecki
 

Podziękowania za nominację