ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Na skróty

  • zaopatrzenie w wodę

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  • wywóz nieczystości płynnych

  • usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi SCK-3z i SW-21

  • projektowanie oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • usługi transportowe sprzętem budowlanym

  • doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gospodarki wodno ściekowej

  • usługi warsztatowe

  • usługi laboratoryjne (badania wody i ścieków)

Zakres usług

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o najnowszych taryfach dostępne tutaj

Ogłoszenia

ZWiK Prudnik

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością