PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Ochrona zasobów powierzchniowych i podziemnych wody poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice - etap IV oraz optymalizacja procesu kontroli produkcji wody przez montaż elektromagnetycznych urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej oraz obiektach SUW w miejscowości Szybowice,
mającą na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Szybowice przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap IV oraz montaż elektromagnetycznych urządzeń pomiarowych pozwalających na optymalizację i kontrole ilości wody wyprodukowanej i objętej dystrybucją przez ujęcie wody i Stację Uzdatniania Wody w Szybowicach, mającą również wpływ na usprawnienie monitoringu sieci wodociągowej,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022