ZWiK Prudnik 2022

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

    

E-BOK

Zakres usług

Przyłączenie do sieci wod-kan

Dowiedz się więcej

Zawarcie / Zmiana umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dowiedz się więcej

Montaż podlicznika ogrodowego

Dowiedz się więcej

Wykonanie usług sprzętem

Dowiedz się więcej

Wywóz nieczystości ciekłych

Dowiedz się więcej

Czyszczenie kanalizacji

Dowiedz się więcej

Wykonanie przyłączy wod-kan

Dowiedz się więcej

Badania laboratoryjne

Dowiedz się więcej