ZWiK Prudnik 2022

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

Dział Finansowo - Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy zajmuje się prowadzeniem księgowości i finansów ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Dział Sieci

Dział Sieci zajmuje się prowadzeniem eksploatacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Prudnik

Dział Jednostka Realizująca Projekt

Dział JRP zajmuje się przygotowaniem, realizacją i nadzorowaniem inwestycji prowadzonych przez Spółkę

Dział Windykacji i Obsługi Klienta

Dział Laboratorium

Dział Laboratorium zajmuje się poborem oraz badaniami fizykochemicznymi próbek wody i ścieków w dobrze wyposażonej pracowni zapewniającej uzyskiwanie wysokiej dokładności wyników

Dział Wykonawstwa

Dział Wykonawstwa zajmuje się bieżącą eksploatacją oraz budową sieci i instalacji wodono-kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Prudnik

Działy

    

E-BOK