E-BOK

    

Działy

Dział Wykonawstwa

Dział Wykonawstwa zajmuje się bieżącą eksploatacją oraz budową sieci i instalacji wodono-kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Prudnik

Dział Laboratorium

Dział Laboratorium zajmuje się poborem oraz badaniami fizykochemicznymi próbek wody i ścieków w dobrze wyposażonej pracowni zapewniającej uzyskiwanie wysokiej dokładności wyników

Dział Windykacji i Obsługi Klienta

Dział Jednostka Realizująca Projekt

Dział JRP zajmuje się przygotowaniem, realizacją i nadzorowaniem inwestycji prowadzonych przez Spółkę

Dział Sieci

Dział Sieci zajmuje się prowadzeniem eksploatacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Prudnik

Dział Finansowo - Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy zajmuje się prowadzeniem księgowości i finansów ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022