Dział Finansowo – Księgowy zajmuje się prowadzeniem ogółu spraw związanych ze sprawami finansowo-księgowymi spółki.
W szczególności jest to:

 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, prowadzenie i kontrola dokumentacji księgowej;

 • sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań, kalkulacji i zestawień dla potrzeb wewnętrznych jednostki oraz dla podmiotów zewnętrznych – w tym rocznych sprawozdań finansowych

 • opracowywanie i terminowe przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT, podatek od nieruchomości)

 • prowadzenie rejestru środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 • naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, odprowadzanie składek i przygotowywanie rozliczeń wymaganych przez ZUS, US

 

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Elżbieta Wolak


Ukończyła:

 • 2000 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wydział Ekonomiczny
 • 2002 - Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • 2006 - Ukończony kurs księgowości - Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Opolu
 • 2016 - Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu w zakresie: rachunkowość
 • 2018 - MDDP Akademia Biznesu - ukończony kurs Akademia głównego księgowego - certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównego księgowego z egzaminem na Głównego Księgowego oraz certyfikatem kwalifikacji zawodowych
 • 2020 - Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, w zakresie Analiza i Sprawozdawczość finansowa
 • 2022 - Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej we
  Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania, zakres: Studia
  menedżerskie

 

Certyfikaty:

z tyt. podatków w szczególności podatku VAT (2007 - 2017 r.)Certyfikat kwalifikacji zawodowych - kod zawodu : 121101

Pracuje w zakładzie od października 2000 r., w dziale księgowości od 2006 r., na stanowisku: Kierownik działu finansowo-księgowego od maja 2017 r.

Dział Finansowo - Księgowy

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022