Kierownik Laboratorium

Tomasz Owsiak


Kierownik Laboratorium

Tomasz Owsiak


Dział Laboratorium zajmuje się poborem oraz badaniami fizykochemicznymi próbek wody i ścieków w dobrze wyposażonej pracowni zapewniającej uzyskiwanie wysokiej dokładności wyników.

Laboratorium funkcjonuje w oparciu o udokumentowany system jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. W celu potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium regularnie uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości, gdzie uzyskuje zadowalające wyniki.

Głównymi zadaniami działu jest kontrola jakości ujmowanej i dostarczanej do odbiorców wody, kontrola jakości pracy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Kontrola jakości wody realizowana jest na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia i
opartego na nim harmonogramie uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Dział prowadzi bieżące analizy ścieków dopływających i wypływających z oczyszczalni ścieków w celu utrzymania prawidłowego procesy oczyszczania ścieków.

 

Laboratorium ZWiK Prudnik oferuje klientom następujące usługi

 

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ WODY

 

Dział Laboratorium

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022