Dział Windykacji i Obsługi Klienta zajmuje się między innymi:

 • prowadzeniem rozliczeń w zakresie sprzedaży wody mieszkańcom Miasta i Gminy Prudnik;

 • prowadzeniem rozliczeń w sprzedaży usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków;

 • sprzedażą wody dla gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych;

 • sprzedażą usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych;

 • sprzedażą usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków dowożonych do stacji zlewczej;

 • rejestracją bieżących odczytów urządzeń pomiarowych zamontowanych na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej;

 • opracowywaniem miesięcznych meldunków w zakresie sprzedaży usług z tytułu dostawy wody i oczyszczania ścieków;

 • egzekucją należności z tytułu sprzedaży wody i sprzedaży usług kanalizacyjnych;

 • planowaniem kosztów sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w zakresie oczyszczania ścieków;

 • kontrolą urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjne

 • zawieraniem umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

 • zawieraniem umów związanych z podlicznikiem ogrodowym

 

Informacje dla Klientów

Informację telefoniczną można uzyskać podając nr ewidencyjny klienta np. o wysokości wystawionych faktur, o stanie zadłużenia, o stanie i wskazaniach wodomierza i itp.

Informacje można również uzyskać osobiście w BOK na ul. Poniatowskiego 1 w Prudniku po okazaniu dowodu osobistego.

Informujemy, że uruchomione jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (E-BOK).
Platforma dostępna jest pod adresem: https://zawode.zwikprudnik.pl

 

Kierownik Działu Windykacji

Bogusław Wołczyk


Ukończył:

 • 2016 - Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu w zakresie: rachunkowość
 • Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w specjalności Ochrona Środowiska w 1984 roku.

 

W zakładzie pracuje od 1996 roku.

Dział Windykacji i Obsługi Klienta

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022