Dział Wykonawstwa zajmuje się bieżącą eksploatacją oraz budową nowych sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Prudnik, a w szczególności:

 • przyłączeniem do sieci wod-kan;

 • usuwaniem awarii na miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych;

 • prowadzeniem gospodarki kontrolno-pomiarowej na sieci wodociągowej;

 • rozliczaniem robót wykonywanych przez zakładową brygadę na realizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na sieci wodociągowej;

 • badaniem stanu technicznego poszczególnych odcinków sieci wodociągowej;

 • opiniowaniem i zamawianiem zakupów inwestycyjnych w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

 • stałą współpracą z działem sieci;

 • bieżącą wymianą odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy o złym stanie technicznym;

 • bieżącą wymianą wodomierzy na przyłączach wodociągowych;

 • wymianą armatury wodociągowej zainstalowanej na sieci wodociągowej;

 • montażem zasuw, hydrantów i innych urządzeń o wysokim standardzie technicznym i ekologicznym;

 • kontrolą urządzeń sterujących i regulujących przepływ wody (przemienników częstotliwości i reduktorów ciśnienia);

 • nadzorem i rozliczaniem całości spraw związanych z wykonawstwem robót inwestycyjnych i remontowych oraz zleconych, realizowanych przez Spółkę;

 • przygotowywaniem kosztorysów dla klientów na roboty zlecone;

 • prowadzeniem negocjacji, przygotowywaniem umów na roboty zlecone;

 • wykonywaniem kosztorysów powykonawaczych, wystawianiem faktur oraz wypisywanie protokołów odbioru robót za wykonane roboty zlecone;

 • uczestnictwem w odbiorach technicznych robót prowadzonych przez Spółkę oraz innych;

 • prowadzeniem i kompletowaniem pełnej dokumentacji na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Spółkę oraz na roboty zlecone.

 

Kierownik Działu Wykonawstwa

Paweł Włodarczyk


Ukończył:

 • Wydział Przyrodniczo - Techniczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa i odpadowa.
 • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa.

 

W zakładzie pracuje od 2007 roku.

Kierownik Działu Wykonawstwa

Paweł Włodarczyk


Ukończył:

 • Wydział Przyrodniczo - Techniczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa i odpadowa.
 • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa.

 

W zakładzie pracuje od 2007 roku.

Dział Wykonawstwa

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022