ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Regulamin odpłatnego nabywania prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przyłączonych do sieci wodociągowej lub kanalizacynej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku jednoosobowej spółki gminy Prudnik z o.o.

14 września 2020