ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku informuje, że z dniem 01 stycznia 2022 r. Bank Spółdzielczy w Prudniku będzie pobierał prowizję od wpłat gotówkowych na konto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.

 

UWAGA

07 grudnia 2021