04 maja 2020

Numer ogłoszenia: 02/05/05/2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji.

 

Dokumenty do pobrania: 

 1.  Ogłoszenie

 2.  Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe

 3.  Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

  1.  Załącznik nr 1A - Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

 4.  Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 5. Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Wykonwaczy

  1.  Część 1.

  2.  Część 2.

 6.  Załącznik nr 2 do OPZ - Projekt zamienny

 7.  Załącznik nr 3 do OPZ - Wyciąg z projektu wykonawczego

 8.  Załącznik nr 4 do OPZ - Specyfikacja Techniczna

 9.  Załącznik nr 5 do OPZ - zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu

 10.  Załącznik nr 6 do OPZ - Przedmiar robót

 11.  Załącznik nr 7 do OPZ - Decyzja nr 307 pozwolenie na budowę

 12.  Załącznik nr 7a do OPZ - Decyzja nr 276 decyzja zmieniają ca do decyzji 307

 13.  Odpowiedź na pytanie z dnia 20.05.2020r.

 14.  Załącznik nr 8 A Dokumentacja Geologiczno - Inżynierska

 15.  Załącznik nr 8 B Dokumentacja Geologiczno - Inżynierska - Część graficzna

 16.  Odpowiedzi na pytania z dnia 22.05.2020r.

 17.  Załącznik nr 9 - Decyzja lokalizacyjna sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych

 18.  Odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2020r.

 19.  Odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2020r.

 20.  Odpowiedź na pytanie z dnia 26.05.2020r.

 21.  Odpowiedźna pytanie z dnia 26.05.2020r.

 22.  Odpowiedzi na pytania z dnia 28.05.2020r.

 23.  Zmiana terminu składania ofert

 24.  Odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2020r.

 25.  Informacja z otwarcia zapytań ofertowych

 26.  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 27.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022