ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Numer ogłoszenia: 02/05/05/2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji

04 maja 2020